KANDIDÁT ODS

05.

Ing. Mgr. VÍTĚZSLAV ŠTĚPÁNEK

STAROSTA MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III

Vítězslav Štěpánek, rodák ze Slepotic. Vystudoval Pedagogickou fakultu a stal se učitelem. 12 let vykonával funkci ředitele ZŠ Dubina Pardubice. Od roku 2004 starosta MO III Pardubice a střídavě i zastupitel města Pardubice, v posledním období i člen Rady města Pardubic.

Svoji funkci vykonává odpovědně, snaží se rozhodovat selským rozumem a s péčí řádného hospodáře, čili jako ten, kdo je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi a pečuje o svůj vlastní majetek. Ve svých rozhodováních a nakládáních s veřejnými zdroji se řídí přiměřenou opatrnost ale i racionálně zdůvodněným přiměřeným rizikem. Nikdy by nepřijal funkci pro kterou není dostatečně kvalifikován, nebo by neměl dostatek znalostí a zkušeností.

Má rád stromy a zeleň, podporuje nové výsadby a rád by prosadil založení nového městského parku. Nezbytná úroveň manažerských, organizačních a komunikačních schopností je u něho prioritou.

VITEZSLAV STEPANEK

KANDIDÁTI KOALICE SPOLU