KANDIDÁT KDU-ČSL

10.

Ing. PETR NETOLICKÝ

dopravní inženýr, trenér basketbalu

Petr Netolický se narodil v roce 1982 v Pardubicích, kde i vystudoval obor dopravní inženýrství a spoje Dopravní fakulty Jana Pernera. Bydlí od mládí ve čtvrti Nové Jesenčany, která je součástí městského obvodu Pardubice V. Aktuálně pracuje na ředitelství pardubické stavební firmy M-SILNICE jako vedoucí dopravy a mechanizace. Současně již přes 19 let působí jako trenér mládežnických družstev basketbalu. Členem zastupitelstva městského obvodu je již druhé období jako člen KDU-ČSL.

Mezi jeho priority se řadí zlepšení dopravní situace ve městě v souvislosti s udržením co nejvyšší míry dopravní obslužnosti všech lokalit městskou hromadnou dopravou.

Za velmi důležité považuje prosazení nárůstu prostředků na opravu dopravní infrastruktury v rozpočtu města potažmo i městských obvodů tak, aby v příštím období mohlo být opraveno více místních komunikací a zejména chodníků na jednotlivých obvodech, jejichž stav je často velmi neutěšený. Na obvodě chce též prosazovat zajištění co nejvyššího podílu zeleně a její zachování i při projektování a provádění rekonstrukcí chodníků, parkovišť či vnitrobloků v rezidenčních čtvrtích.

PETR NETOLICKY

KANDIDÁTI KOALICE SPOLU