KANDIDÁT ODS

02.

Ing. PETR KVAŠ

náměstek primátora, předseda představenstva Dostihového spolku

Petr Kvaš, narozen v Kolíně, kde vystudoval strojní průmyslovku. Pokračoval ve studiu na strojní fakultě ČVÚT v Praze obor metrologie. Po základní vojenské službě pracoval několik let jako samostatný konstruktér - technolog ve dvou společnostech. V roce 1992 na základě vítězného výběrového řízení začal budovat Městskou policii Pardubice z pozice jejího ředitele. V této funkci působil 21 let.

Za „svoji“ nejnáročnější gesci pokládá problematiku dopravy. Uspokojení všech požadavků obyvatel města na plynulou dopravu, parkování, cyklistickou a pěší infrastrukturu, správu a údržbu komunikací považuje za velkou výzvou pro každého politika. Jeho další neméně významnou kompetencí je zodpovědnost za tvorbu územního plánu na pozici určeného zastupitele a v neposlední řadě je gestor pro oblast IT. Velkou výzvou bylo pro něj pracovat pro město jako projektový manažér, kde úspěšně dovedl do konce projekty: kamerový systém, systém řízení křižovatek a nový parkovací systém.

Je rozvedený, má dvě děti a maximálně možný čas věnuje sportu. V zimě se oddává všem druhům lyžování, v létě pak hlavně cyklistice a tenisu.

PETR KVAS

KANDIDÁTI KOALICE SPOLU