MO PARDUBICE V

V MO PARDUBICE V   JDEME DO VOLEB   SPOLU.

Připravili jsme si konkrétní program pro MO PARDUBICE V. Prohlédněte si jeho nejdůležitější body a seznamte se s našimi kandidáty.

CISLO

SKŘIVÁNEK

Budeme více dbát na péči o zeleň, novou výsadbu stromů a úpravu zelených ploch. Zasadíme se o zajištění bezpečnosti a pořádku na Skřivánku formou „více strážníků v ulicích“. Při řešení zástavby bývalých Masarykových kasáren budeme preferovat klid zajišťující zástavbu spojenou s revitalizací parku na Zborovském náměstí a odmítat stavby typu obchodních center, azylových a sociálních domů.

CISLO

VIŠŇOVKA

Prosazujeme propojení pro pěší a cyklisty obvodu z Višňovky po vojenských mostech přes Chrudimku do Pardubiček. Podpoříme nabídku prodeje nebytových prostor současným nájemcům za přijatelné ceny. Budeme vyvíjet tlak na zahájení výstavby jihovýchodního a jihozápadního obchvatu Pardubic, mimoúrovňové křižovatky na místo semaforů na silnici I/37 u Dražkovic a rekonstrukci silnice kolem krematoria.

CISLO

DUKLA

Prioritou je „oprášit“ projekt vybudování podzemního parkoviště pod náměstím Dukelských hrdinů. Budeme podporovat humanizaci a revitalizaci dukelského náměstí formou „více zeleně pro náměstí“ Podpoříme živnostníky a podnikatele formou přijatelných nájmů nebytových prostor ve vlastnictví města. Další prioritou je mimoúrovňové propojení Dukly s nádražím.

CISLO

DRAŽKOVICE

Chceme Dražkovice bez nadměrného hluku z dopravy. Zajistíme dodržování pořádku a čistoty a pravidelnou péči o zelené plochy. Budeme vyvíjet tlak na zahájení výstavby jihovýchodního a jihozápadního obchvatu Pardubic, mimoúrovňové křižovatky na místo semaforů na silnici I/37 u Dražkovic. Budeme podporovat rozvojové plochy k bydlení a budování odpočinkových zelených ploch. Budeme podporovat spolky a sportovní organizace.

CISLO

JESNIČÁNKY A STARÉ JESENČANY

Zajistíme vyhodnocení stavu silnic a chodníků a vypracujeme dlouhodobý plán jejich oprav, údržby a rekonstrukcí – např. rekonstrukci silnice kolem krematoria. Chceme bezpečné propojení cyklistických stezek a řešení rizikových míst křížení cyklistického provozu se silničním (spojení Jesničánek s Nemošicemi, a dále z Dražkovic do Mikulovic).

KANDIDÁTI PRO MO PARDUBICE V

V městském obvodu Pardubice V jsme dali dohromady tým lidí, který SPOLU dokáže efektivně fungovat.

Zobrazte si kompletní kandidátní listinu, kde naleznete seznam všech kandidátů.

ZOBRAZIT VŠECHNY KANDIDÁTY