KANDIDÁT TOP 09

12.

Ing. MICHAL SLÁMA, MBA

vědecký pracovník, projektový manažer

Michal Sláma je vědecký pracovník královehradecké univerzity a spolumajitel softwarových a technologických společností, zabývajících se vývojem dekontaminačních a zdravotnických zařízení i softwarových aplikací, především pro podporu terapie dětí s poruchami autistického spektra. Specializuje se také na oblast projektového managementu, organizačního učení, eHealth a využívání moderních technologií pro pozitivní rozvoj měst.

Z pozice krajského zastupitele působí jako člen Rady pro inovace Pardubického kraje a místopředseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pardubického kraje. Je tak delegovaným expertem Komise pro strategii města Pardubice a člen mládežnické organizace TOP tým Východní Čechy. Aktivně se angažuje v několika dalších neziskových projektech z oblasti umění a vzdělávání. Je členem Society for Organizational Learning a iniciativy Covid19cz. Zajímá se o moderní umění, literaturu, má rád operu a koňské dostihy.

K jeho potěše ale nelibosti širokého okolí hodně a špatně zpívá. Hraje badminton a občas zkusí i golf. Dříve i závodil na horském kole. Člověk není ostrov sám pro sebe. Není jedno v jakém prostředí žijeme, naši budoucnost musíme aktivně utvářet. Věří, že cesta vede skrz vzdělanou, kulturní společnost, která má úctu k tradicím a je otevřená novému, avantgardnímu a také tomu, co má přidanou hodnotu.

MICHAL SLAMA

KANDIDÁTI KOALICE SPOLU