KANDIDÁT ODS

11.

MATĚJ SLANAŘ

zaměstnanec České pošty, zastupitel města

Matěj Slanař je rodák z Pardubic, absolvent Gymnázia, Dašická Pardubice, současný zastupitel města ODS zvolený od roku 2018, člen Komise Rady města pro životní prostředí, je zaměstnanec České pošty.

Jeho záliby jsou historie a politologie, které ho inspirovaly pro vstup do komunální politiky. Úspěšně byl zvolen v roce 2018 jako nejmladší člen zastupitelstva města. Jeho dosavadní úspěchy v městské politice zajistily městu větší pozornost pro adaptaci města na zvyšující se teploty, přípravy instalace prvních tzv. zelených střech na budovách v majetku města (základní školy) či přípravu na rozšíření sítě veřejných pítek.

V neposlední řadě pečuje o městský veřejný prostor a zvyšování jeho kvality, a přispívá svými podněty k řešení pro nutné opravy majetku města jako např. revitalizace Morového sloupu na Pernštýnském náměstí či částečná oprava poškozeného úseku ul. Pod Břízkami. V příštím volebním období by rád prosadil vznik energetického parku, který by zajišťoval vyšší energetickou soběstačnost pro městské budovy, rozšiřování ploch vhodných na výsadbu zeleně tzv. lesní prstenec kolem města, dokončení příprav stavby parkovacích domů v centru města či zahájení revitalizace parku Červeňák.

MATEJ SLANAR

KANDIDÁTI KOALICE SPOLU