KANDIDÁT ODS

38.

Ing. JIŘÍ JANOŠ

vodohospodář, místostarosta Městského obvodu Pardubice V

Jiří Janoš, rodák z Pardubic, vystudoval Střední zemědělskou technickou školu v Chrudimi a studijní program Udržitelné využívání biosféry na ČZU v Praze. Po roce 1989 více jak deset let podnikal převážně v obchodní činnosti. V současnosti pracuje ve firmě Povodí Labe, státní podnik.

Zájem o rodné město ho přivedl do komunální politiky. Byl 14 let zastupitelem Městského obvodu Pardubice V. Poslední volební období vedl ODS do komunálních voleb a po volbách se stal místostarostou MO Pardubice V.

Preferoval především práci v zastupitelstvu městského obvodu a aktivně pracoval v komisích a výborech, byl spoluautorem Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice V, který je základním a závazným politickým dokumentem obvodu. I v opozici vždy hájil zájmy občanů obvodu. Je ženatý, volný čas vyplňuje prací na zahradě a sportem, můžete ho potkat třeba na procházce s vnučkou.

JIRI JANOS

KANDIDÁTI KOALICE SPOLU