KANDIDÁT TOP 09

36.

JUDr. Bc. JAKUB JEŘÁBEK

právník obchodní korporace

Jakub Jeřábek se narodil roku 1987 v Pardubicích, je ženatý, má malého syna a psa. Jakub je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a programu Hospodářská politika a veřejná správa na Ekonomicko-správní fakultě Univerzity Pardubice.

V letech 2015 až 2019 působil jako advokát se zaměřením na smluvní právo, IT právo, ochranu osobních údajů a zadávání veřejných zakázek. Od roku 2019 působí jako právník koncernu společností poskytujících inteligentní řešení pro dopravu a infrastrukturu, především mýtné systémy a systémy elektronických dálničních známek. Je spoluautorem komentáře k aktuálně účinnému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Nabyté zkušenosti z právní praxe by rád využil k tomu, aby město Pardubice bylo spravováno transparentně a hospodárně.

Neméně důležité pro něj je, aby město Pardubice rozšiřovalo možnosti trávení volného času pro své občany a podporovalo místní podnikatele a spolky. Svůj volný čas nejraději tráví cestováním se svojí rodinou nebo sportem, v zimě se aktivně věnuje lyžování, ve zbytku roku pak hraní tenisu a rozhodování hokejbalu. Nepohrdne návštěvou dobré restaurace.

JAKUB JERABEK

KANDIDÁTI KOALICE SPOLU